Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.]
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:

 
Sagatavo lapu izdrukāšanai

Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā


Life-Nature 2002 projekts


pai aizsargjams dabas teritorijas 2002. gad


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2007.03.

!!!


pai aizsargjams dabas teritorijas 2006. gad


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2007.03.

!!!


Piekrastes projekta darbbas vietas + NATURA 2000 vietas


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.28.

Gala atskaites 10. pielikums

Kart atzmtu paskumu saraksts

 • A7  Apsaimniekoanas plnu izstrde Dabas parkam Piejra
 • A8  Apsaimniekoanas plnu izstrde Dabas liegumam Bernti and Dabas liegumam Uava
 • A9  Apsaimniekoanas plnu izstrde Dabas liegumam Vidzemes Akmeain jrmala
 • C1  Pelko kpu atjaunoana izcrtot kokukus un krumus posm starp Ziemupi un Pvilostu
 • C2  Piekrastes pavu un balto kpu atjaunoana Dabas liegumos Vakarbui un Daugavgrva
 • C3  Piekrastes pavu un balto kpu apsaimniekoanas paskumu ievieana Dabas liegumos Vakarbui un Daugavgrva
 • C4  Pelko kpu un balto kpu atjaunoana ierobeojot sves augu sugas
 • C5  Meaino kpu un balto kpu atjaunoana un apsaimniekoana Saulkrastos
 • C6  Piekrastes pavu, embrionlo kpu un balto kpu atjaunoana un apsaimniekoana Ainaos and Salacgrv
 • C8  Meaino kpu un piekrastes meu atjaunoana un apsaimniekoana Jrmal
 • D1  Piekrastes pavu pauana un noganana
 • D2  Kontroles un aizsardzbas paskumu ievieana Dabas park Piejra
 • D3  Kontroles un aizsardzbas paskumu ievieana Ziemevidzemes Biosfras rezervt
 • E1  Informcijas stendu izveide un uzstdana
 • E8  Informcijas zmju izveide un uzstdana
 • E10  Cilvku izgltoana par Dabas liegumu Vakarbui un Daugavgrva
 • E12  Meaino kpu un balto kpu atjaunoana un apsaimniekoana Lapmeciem
 • E13  Meaino, pelko, embrionlo un balto kpu atjaunoana un apsaimniekoana Medz
 • E14  Cilvku izgltoana par kpu aizsardzbu Saulkrastos
 • E15  Pelko kpu un balto kpu atjaunoana un apsaimniekoana Pvilost
 • E16  Cilvku izgltoana par kpu un piekrastes pavu aizsardzbu Ainaos and Salacgrv
 • E17  Cilvku izgltoana par kpu aizsardzbu Roj
 • E18  Pelko kpu un balto kpu atjaunoana un apsaimniekoana Uav
 • E19  Meaino kpu, piekrastes meu un balto kpu atjaunoana un apsaimniekoana Carnikav
 • E20  Meaino kpu, piekrastes meu un balto kpu atjaunoana un apsaimniekoana Nc and Rucav
 • E21  Cilvku izgltoana par kpu un piekrastes meu aizsardzbu Jrmal

!!!pdf

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.28.

Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.28.

Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.28.

Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.28.

Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.28.

Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.28.

Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.28.

Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.28.

Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.28.

Gala atskaites 10. pielikums

!!!pdf


Baltijas jras piekrastes sauzemes biotopu karte


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Life-Nature projekts Piekrastes biotopu aizsardzba un apsaimniekoana Latvij
Tapšanas laiks: 2004.-2006.
Vietas nosaukums: Latvijas jras piekraste

Darba variants, bez zonjuma

zip shp mif

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Life-Nature projekts Piekrastes biotopu aizsardzba un apsaimniekoana Latvij
Tapšanas laiks: 2004.-2007.
Vietas nosaukums: Latvijas jras piekraste

Gala variants

Publicanas datums: 2007.03.08.
Stvoklis dab: 2004. gads
Koordinu sistma: LKS-92 ar nobdi ziemeu virzien -6000000
Tmeka adrese: http://piekraste.daba.lv/LV/biotopi/

### Autortiesbas ############################################################
# #
# Visas tiesbas rezervtas #
# #
# o karti var kopt, prveidot, lietot un brvi izplatt #
# ievrojot sekojous noteikumus: #
# 1) publicjot karti vienmr jnorda kartes autors; #
# 2) jbt preczi nordtam, kadas izmaias ir izdartas kart; #
# 3) par o karti nedrkst iekast nekdu samaksu, atskaitot #
# atldzbu par izdevumiem, kas saistti ar kartes izplatanu; #
# 3) o karti bez autoru rakstiskas piekrians nedrkst iekaut #
# nekd komercil produkt. #
# #
##############################################################################


------------------------------------------------------------------------------

Atribtdatu lauki:

AREA Decimal(12, 3) platba (m)
PERIMETER Decimal(12, 3) apkrtmrs (m)
KODS Char(6) Biotopa kods
ES_KODS Char(6) Biotopu kods atbilstoi Eiropas Savienbas aizsargjamo biotopu sarakstam
LV_2005 Char(6) Biotopu kods atbilstoi MK Noteikumiem par pai aizsargjamo biotopu veidu sarakstu (25.01.2005.)
ZONEJUMS Integer ieteiktais funkcionlais zonjums
!shp tab mif


Mikroliegumi,kas izveidoti projekta laik


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

!!!


Aizsargjams teritorijas piekrast


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Didzis Tjarve
Tapšanas laiks: 2003.

!


piekraste 4dp


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu


Projekta teritorija


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.18.

!!!

Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Krlis Kalvikis
Tapšanas laiks: 2006.09.18.

!!!


Nozmgas putnu vietas un Ramsres vietas jras piekrast


Uzklikšķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

pdf

[..]

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------