Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]! !tab shp [8] NATURA 2000 vietas Latvijâ
+ Ziemeïvidzemes Biosfçras rezervâta robeþa.
Latvija2
Latvija3
Latvijas_mezi
envirotech92
novadi
pagasti
GIS_Latvija10.2-labots
Latvia2

NATURA 2000 vietas Latvijâ

Tapšanas laiks: 2007.03.08.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------