Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]! [6] Dabas lieguma „Šepka” atrašanās vieta Valkas rajona Variņu, Palsmanes un Launkalnes pagastā.
Paarskata_karte
Rauza
Rauza_lv
Shepka_lv
Launkalne
Launkalne_lv

Dabas lieguma „Šepka” atrašanās vieta Valkas rajona Variņu, Palsmanes un Launkalnes pagastā.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar Ā«Attēlu albumu kopaĀ» v.:6.05.13. [Ā© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------