Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]! !shp tab mif [14] Baltijas jūras piekrastes sauzemes biotopu karte
Gala variants
actions_10_08
actions_10_09
actions_10_10
biotopi_2004_v1
liegumi_2006
piekraste
piekraste_4dp
project_area

Baltijas jūras piekrastes sauzemes biotopu karte
Publicēšanas datums: 2007.03.08.
Stāvoklis dabā: 2004. gads
Koordināšu sistēma: LKS-92 ar nobīdi ziemeļu virzienā -6000000
Tīmekļa adrese: http://piekraste.daba.lv/LV/biotopi/

### Autortiesības ############################################################
# #
# Visas tiesības rezervētas #
# #
# Šo karti var kopēt, pārveidot, lietot un brīvi izplatīt #
# ievērojot sekojošus noteikumus: #
# 1) publicējot karti vienmēr jānorāda kartes autors; #
# 2) jābūt precīzi norādītam, kadas izmaiņas ir izdarītas kartē; #
# 3) par šo karti nedrīkst iekasēt nekādu samaksu, atskaitot #
# atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar kartes izplatīšanu; #
# 3) šo karti bez autoru rakstiskas piekrišans nedrīkst iekļaut #
# nekādā komerciālā produktā. #
# #
##############################################################################


------------------------------------------------------------------------------

Atribūtdatu lauki:

AREA Decimal(12, 3) platība (m²)
PERIMETER Decimal(12, 3) apkārtmērs (m)
KODS Char(6) Biotopa kods
ES_KODS Char(6) Biotopu kods atbilstoši Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu sarakstam
LV_2005 Char(6) Biotopu kods atbilstoši MK Noteikumiem par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu (25.01.2005.)
ZONEJUMS Integer ieteiktais funkcionālais zonējums

Attēla autors: (C) Life-Nature projekts «Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā»
TapŔanas laiks: 2004.-2007.
Vietas nosaukums: Latvijas jūras piekraste

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar Ā«Attēlu albumu kopaĀ» v.:6.05.13. [Ā© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------