Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]! [1] Envirotech ĢIS Latvija
envirotech92
natura2000_zvbr
novadi
pagasti
Latvia2
Latvija1
Latvija2
Latvija3

Envirotech ĢIS Latvija

Datubāzē ietverti 44 datu slāņi, kam papildus pievienoti Latvijā 14 biežāk lietotie karšu tīkli. GIS Latvija 10.2 datu precizitāte atbilst mērogam 1:500 000 (1 cm kartē atbilst 5km dabā). Datubāze pieejama Spatialite failu formātā, LKS 92 / Latvia TM koordinātu sistēmā.

Šī ir izmainīta datubāze!Slānis „Pagasti2011_poly” ir aizstāts ar „pagasti2011-novadi-pilsetas”. Šis slānis ir veidots no „pagasti2011_poly” un „pagasti2004_poly”. Kodi papildināti pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 315.Attēla autors: (C) SIA Envirotech

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Lapa veidota ar «Attēlu albumu kopa» v.:6.05.13. [© 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksmīgu dienu! ---------