[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Mājup

WWW adresu saraksti Biologiem / List of WWW lists for Biologists


Visaptverošas kolekcijas / Web libraries

^
dmoz – open directory project [http://dmoz.org/Science/]
Cilvēku uzturēts, sagrupēts norāžu saraksts un meklētājs
Human edited directory
The WWW Virtual Library [http://vlib.org/]
Cilvēku uzturēti, sagrupēti norāžu saraksti
Directory of the Virtual Library, an expert-run catalog of sections of the web
The WWW Virtual Library (UK mirror) [http://www.vlib.org.uk/]
WebRing [http://dir.webring.com/rw?d=Science]
Yahoo directory::Science [http://dir.yahoo.com/Science/]
LU Bioloģijas fakultātes esošie serveri/Webpages hosted by this server [http://www.daba.lv/]
Lapas Latviešu valodā / Pages in Latvian [http://latvijas.daba.lv/Adreses/Latviski.shtml]
^

Bioloģija, vide / Biology, Environment

^
The Biodiversity and Biological Collections Web Server [http://www.biodiversity.uno.edu/]
Biology Browser [http://www.biologybrowser.org/]
Free information from trusted source
Internet Directory for Botany (Main) [http://www.botany.net/IDB/]
Internet Directory for Botany - Alphabetical List (Main) [http://www.botany.net/IDB/botany.html]
Internet Directory for Botany - Alphabetical List (fr) [http://pbil.univ-lyon1.fr/botany/]
Ecology WWW page (Main) [http://www.people.fas.harvard.edu/~brach/Ecology-WWW.html]
Ecology WWW page (fr) [http://pbil.univ-lyon1.fr/Ecology/]
Ecology WWW page (ca) [http://www.botany.net/Ecology/]
Bioloģiskā daudzveidība Latvijā / Latvian Clearing-House Mechanism for Biodiversity [http://www.lva.gov.lv/daba/lat/]
Australian environment resources on the Internet [http://www.environment.gov.au/]
Ar bioloģiju saistītu lapu norāžu saraksts / Environmental Links [http://latvijas.daba.lv/Adreses/Vide.shtml]

dmoz - Science:Biology [http://www.dmoz.org/Science/Biology/]
Yahoo! - Science:Biology [http://dir.yahoo.com/science/biology/]
^

Biotehnoloģijas, molekulārā bioloģija

^
Department of Molecular and Cellular Biology, Harvard: Biology Links [http://mcb.harvard.edu/BioLinks.html]
The European Bioinformatics Institute [http://www.ebi.ac.uk/]
National Center for Biotechnology Information [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/]
Entrez, the Life Sciences Search Engine [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery]
^

Telpiskās informācijas sistēmas un modelēšana / GIS & RS, Statistics, Modeling

^
The WWW Virtual Library: Remote Sensing [http://priede.bf.lu.lv/Adreses/mirroring/Virtual_Library/RemoteSensing/]
GIS WWW Resource List [http://www.geo.ed.ac.uk/home/giswww.html]
Nice Geography and GIS sites [http://www.frw.ruu.nl/nicegeo.html]
Resources for Cartography, GIS and Remote Sensing [http://www.uwsp.edu/geo/internet/cartography.html]
Statistics Resources on the Web [http://priede.bf.lu.lv/Adreses/mirroring/Virtual_Library/statistics/]
[an error occurred while processing this directive]

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Meklētājs «Google» Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija BioloÄ£iskā daudzveidÄ«ba Latvijā, Informācijas un sadarbÄ«bas tÄ«kls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzÄ«ba un apsaimniekoÅ”ana Latvijā Latvijas Malokologu biedrÄ«ba Latvijas BotāniÄ·u biedrÄ«ba Sākumlapa Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Google LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Meklē Raksti mums

Lappusi «Norades.shtml» veidoja eko@lanet.lv 2008.09.23-20:37

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *